Ali Erkan Eke’nin Kişilerin Tutumu Üzerine Yorumları

Efendim ben de bir değişiklik olsun diye tebliğ sahiplerine soru yöneltmeyi düşünüyorum. Çünkü soruyu asıl hak edenler […]

Yönetimle İlgili Terim Ve Tanımlar

        Terimler ve Tanımlar Bu araştırmanın konusuna ilişkin temel terimlerle bunların araştırmadaki kullanılış anlamını gösteren […]

Kamu Hizmetleri Üzerine Araştırma

          Araştırmanın Sınırı Bu araştırma, kamu hizmetlerinden ekonomik kalkınma ile doğrudan ilgisi olduğu […]

İşletmelerde Gönüllü Koordinasyon Sağlama

Genellikle Kabul Edilen Âdet ve Teamüller ve Terminoloji Geliştirilmesi İnsanlar birbiriyle anlaşarak çalışabildikleri takdirde, gönül­lü koordinasyon imkânları […]

Hisse Senedi Satın Alma Opsiyonu

Bu usul, hissedarlar bakımından da çekicidir, çünkü, bu yolla, bir yandan ortaklık umumî masraflarını artırmadan yeni idareci­lere […]

İdarecilerin Seçimi

  İDARECİLERİN SEÇİMİ Bir işletmenin başarılı olabilmesi için ehliyetli idarecilere duyulan hayatî ihtiyaç, üzerinde ayrıca durulmayı gerektirmeyecek […]

Şikayet Hakkı

  Şikayet Hakkı Resmî veya gayri resmî olsun, tipik şikâyet usulü, bir problemin karşılıklı görüşme suretiyle tatminkâr […]

Personel İle İlgili Yetkiler

  Personel İle İlgili Yetkilerin Tabi Sınırları Özellikle uzun zaman hizmet etmiş olan personelin (profesyonel beyzbol gibi […]

Bilim ve Teknolojide İlerleme ve Yeni İcatlar 2

  Bilim ve Teknolojide İlerleme ve Yeni İcatlar 2 — Bilim ve teknolojideki gelişim üretimin artmasını imkân […]

Bilim ve Teknolojide İlerleme ve Yeni İcatlar

  Bilim ve Teknolojide İlerleme ve Yeni İcatlar Bir de «maliyet itişli (cost – push) enflasyon» türü […]


Başvuru Kaynakları Başvuru Kaynakları